La campana dels Dolors

LA CAMPANA “VERGE DELS DOLORS” DEL CAMPANAR DE SANT PERE DE BESALÚ

 

Gràcies a l’excel·lent llibre CAMPANES I CAMPANARS DE LA GARROTXA, escrit per en Xavier Pallàs Mariani (Ed. El Bassegoda, Edicions) podem saber que tenim al campanar de l’església de l’antic Monestir de Sant Pere tres campanes i, que una d’elles està dedicada a la Verge dels Dolors de Besalú.

Aquesta campana en concret, de nom Verge dels Dolors, data de l’any 1720 i és de l’època de l’abat Pastor i Descallar (1715 – 1735). Fou feta per la foneria SERVA de Girona. Està dedicada, com hem dit,  a la Verge dels Dolors de Besalú, Congregació que fou fundada el 1699 a Besalú.

Aquesta campana i les altres dues restants del campanar de Sant Pere, han arribat als nostres dies sobrevivint a diferents guerres i conflictes bèl·lics de tot tipus. Segons ens comenta en Xavier Pallàs, el 10 d’agost de 1835, durant la primera Guerra Carlina, els monjos de Sant Pere de Besalú van haver d’abandonar el Monestir. Després de deixar els objectes de valor a diferents cases particulars de Besalú, aquests van lliurar les claus del Monestir al comandant d’armes, i l’edifici va ser convertit en caserna i magatzem de guerra.

Un fet anecdòtic molt curiós va ser el següent:

El comandant va rebre l’ordre de baixar les campanes per fondre-les i fer-ne canons i, segons ens comenta en Xavier Pallàs, l’ordre no es va complir mai, gràcies a la intervenció dels veïns de Besalú, que van evitar-ho i impedir que és dugués a terme l’acció.

Acabada la guerra, al campanar del Monestir hi havia encara cinc campanes: dues de grosses i tres de petites. Després, durant la Guerra Civil de 1936-1939, no hi haver tanta sort, ja que al campanar de Sant Pere només hi va quedar una campana. Dues campanes van ser traslladades a la torre del rellotge de Santa Maria i, les altres dues van desaparèixer per sempre. Passats els anys, les campanes de Santa Maria van tornar al campanar de Sant Pere, tot gràcies al mecenatge d’en Francesc Cambó i Batlle, el qual va deixar en herència uns diners per tal de fer el trasllat i posicionar-les de nou al campanar de Sant Pere, tal i com les veiem actualment.

Per tal d’identificar-la ràpid i sense veure-la, la campana Verge dels Dolors és la campana que actualment toca a morts, per tant, només en sentir-la ja la sabrem reconèixer, puix que ja sabem el to característic que té. També seria bo d’investigar la relació que té aquesta campana “dels Dolors” amb el fet de ser precisament la campana que toca a morts.

 

Joan Balateu i Gelada