La devoció als Dolors a Besalú

Abans de res, Congregants i Devots de la Mare de Déu dels Dolors, i Besaluencs en general, permeteu-me que introdueixi aquests article donant moltíssimes gràcies a tots els membres de la junta de la VCMDDB perquè m'hagin escollit com a nou vocal de la mateixa. És per a mí un plaer poder pertanya a la junta de la VCMDDB. En especial per 2 motius. El primer, per poder així aportar el meu granet de sorra, i amb un esprit de col·laboració, perquè la VCMDDB pugui perdurà 300 anys més. I el segon, poder fomentar la devoció mariana per la Mare de Déu dels Dolors. 

Un cop feta aquesta breu introducció d'agraïment a la junta de la VCMDDB voldria parlar-vos de “La devoció als Dolors a Besalú”. 

Quan la junta de la VCMDDB em va proposar de fer aquests article em van venir moltes idees al cap per com explicar aquesta devoció a la Verge dels Dolors que fa que hagi perdurat al nostre poble més de 300 anys. 
Personalment jo puc tenir la meva fe, la meva devoció i el meu compromís amb la Verge dels Dolors que faci que tingui el meu punt de vista de la devoció als Dolors a Besalú, o fins i tot poder-vos explicar la visió envers la meva experiència viscuda amb aquests darrers 30 anys desprès de la meva primera comunió, però si volia explicar d'una manera més amplia i extensa, la devoció als Dolors a Besalú, i que ha fet que arrelés al nostre poble més de 300 anys, havia de trobar quelcom més per poder-ho explicar. 

Per tant, després de donar-hi voltes i més voltes, vaig pensar que la millor manera per poder explicar aquesta devoció als Dolors a Besalú era començant parlant de la definició de les paraules devoció, veneració i fervor. 


Devoció: 

Sentiment de profund respecte i admiració inspirat per la dignitat, la virtut o els mèrits d'una persona, a una institució, a una causa (p.e. Sentí devoció per la Verge dels Dolors). 
A la religió cristiana, sentiment i desig de veneració a Déu, que es manifesta especialment amb actes o serveis piadosos fets amb gran cuidat i atenció (p.e. Resar amb devoció a la Verge dels Dolors). 
Pràctica religiosa dirigida a la Verge, els Sants o objectes sagrats, com a medi de canalitzar aquests sentiment o desig (p.e. Aquella persona que per devoció i prometença va descalssa durant tota la Processó dels Dolors). 


Veneració: 

Demostració gran d'amor i respecte envers a una persona a causa de la seva virtut, dignitat o santitat (p.e. Devoció a Besalú de la nostre imatge de la Verge dels Dolors al peu de la creu amb el seu fill mort als braços). 
Culte rendit a Déu, a la Verge i a les coses sagrades (p.e. El qui processa gran veneració a la Verge dels Dolors). 


Fervor: 

Entusiasme, dedicació i respecte amb que es fa quelcom; especialment els que es posen en el compliment dels deures religiosos. (p.e. El qui s'entrega amb el seu treball dins la Congregació amb fervor perquè tots els actes del Quinari i la Festivitat de la Mare de Déu dels Dolors vagin molt bé). 
Intensitat amb el sentiment i actitud religiosa (p.e. Resar amb fervor a la Verge dels Dolors) 
Entusiasme, interès o admiració gran per algú o alguna cosa (p.e. Poder participar amb fervor a la Processó dels Dolors de Besalú). 

Com molt bé us deia al principi del meu article, en cap cas he volgut explicau-vos la meva visió de la devoció als Dolors a Besalú, perquè ben segur que ves set un error per part meva amb una devoció de més de 300 anys d'història, quan jo gairebé nomes ne pogut practicar i veure durant 30 anys. Un període dins la història insignificant. I no hagués transmès o explicat amb un àmbit ampli aquesta devoció als Dolors a Besalú. 

Si que abans de finalitzar voldria dir que el nostre poble de Besalú s'ha mantingut fidel a la devoció a la Mare de Déu dels Dolors, i durant el transcurs de més de 300 anys d'història, gràcies a que cadascú de vosaltres és partícep d'aquesta devoció per diferents motius molts diversos. Cadascú de vosaltres, Congregants, Devots i Besaluencs en general teniu la vostre definició de devoció als Dolors a Besalú i així la practiqueu i la seguiu. Per tant, des de la primera definició fins a la última totes són aglutinadores per poder explicar el perquè d'aquesta devoció als Dolors a Besalú. La Mare de Déu dels Dolors així ens estima i així ens protegeix segons la nostre manera de practicar i seguir la seva devoció. 

Espero i desitjo que amb les 3 definicions amplies de Devoció, Veneració i Fervor hagi aconseguit explicar i transmetre aquesta devoció al Dolors a Besalú dels Congregants, Devots i Besaluencs en general que fa que perduri al llarg de la història durant més de 300 anys. És un fet que ens honora i un distintiu del nostre poble. 
Hem de donar gràcies, gràcies i mil gràcies dia darrera dia a la Mare de Déu dels Dolors de Besalú perquè sempre estar el nostre costat per protegir-nos. 


Enric Rost i Felip 
Vocal de la VCMDDB