Un camí de perfecció cristiana: Ser Congregant!

Les fórmules de perfecció cristianes pressuposen una plena consciència del valor que es té en la vida de progressar en la perfecció de la fe. 
És difícil que nosaltres sols puguem penetrar en la intimitat divina. Per ajudar a arribar-hi, els laics cristians s'uneixen formant grups de múltiples estils i finalitats per santificar la vida, i el seu testimoniatge col·lectiu repercuteix en el conjunt de la societat. 

La Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú és fruit d'una associació de laics, fundada per l'Ordre dels Servents de Maria o Servites, el 28 d'agost de l'any 1699. A diferència d'altres associacions religioses, com poden ser les confraries i germandats, les congregacions no són simples associacions de pietat, sinó escoles de perfecció i d'apostolat per aquells que desitgin respondre amb generositat els impulsos de la fe cristiana. 

Els ordes mendicants (franciscans, servites, dominics, agustins, carmelites, etc) i institucions de vida religiosa fundades a partir d'ells s'estructuren en tres ordes. El “primer orde” és el que procedeix del fundador, normalment d'obediència masculina i amb vots simples (temporals) o solemnes (perpetus); el “segon orde” és l'adaptació de la regla per a monges; els “tercers ordes”, nascuts dels moviments penitenciaris de l'edat mitjana, els constitueixen laics que viuen la seva vida cristiana segons l'esperit de l'orde fundador. 

La comunitat de l'Ordre dels Servents de Maria o Servites, a finals del s. XVIII, des d'Itàlia, es va establir per Europa. A mitjan s. XIX crearen fundacions als Estats Units d'Amèrica, Canadà, Amèrica llatina i Austràlia. Després del Concili Vaticà II (clausurat l'any 1965), obriren noves fundacions a l'Índia, Mèxic, Moçambic, Filipines, Brasil, Àfrica del Sud, Indonèsia i així successivament en països necessitats d'ajuda humanitària. 

Els frares i monges servites realitzen tasques d'ajuda per als més necessitats, i en les missions treballen en el servei de l'evangelització, l'educació, la pastoral rural i urbana, i en la promoció social especialment en favor dels nens, de la dona oprimida i de la gent gran. 

La congregació mariana dels Dolors de Besalú és un tercer orde servita i es fonamenta en la promesa dels seus membres, els congregants, de ser fills i servents de la Mare de Déu, participant en la renovació espiritual i pastoral de la parròquia besaluenca. 

Actualment, el Tercer orde servita el formen més de quinze mil seglars repartits per tot el món. 
Els elements fonamentals de l'espiritualitat de la Regla de Vida de l'Orde Seglar dels Servents de Maria es fonamenten en tres pilars capitals: 

- La inspiració mariana: Si Jesús és l'arquetip per excel·lència, en la Verge Maria per virtut del seu privilegi hi trobem un ajut, una garantia i alhora un exemple incomparable per arribar a Déu. Maria queda constituïda en un privilegiat transmissor de la nostra fe. Els dons rebuts per la Verge han de servir per tenir-la com a intercessora. 
El simbolisme de la Verge és imatge de l'Església per tal d'indicar el grau de perfecció a què han d'aspirar tots aquells cristians que vulguin assolir una perfecta configuració amb Jesucrist. 

- La vida fraterna: Quan existeix una autèntica comunió i participació en el carisma de l'orde, neix espontàniament i es desenvolupa una intercomunicació profunda i viva entre tots els fraterns que comporta el fet d'estar obert i ofert als altres i que no es redueix en el procediment moral, sinó que inclou el contingut vivencial de participació. 
Hem crescut amb els dogmes de l'església i també en la manera com els nostres pares i avantpassats han viscut la fe i la tradició religiosa assentada sobre fortes conviccions: la voluntat de compartir, el respecte als altres, el servei i la tolerància. 

- L'oració: Ens ofereix en el seu conjunt un ampli camp per a la reflexió. Genera una disposició interna que permet donar llum i entendre el missatge de Déu, que resulta moltes vegades indesxifrable sense aquesta il·luminació interior. 
L'oració ens ajuda a tenir fe absoluta en els misteris, inclosos els més elevats com el de la Santíssima Trinitat. 
La qüestió central de la pregària és la recerca i l'espera de la mateixa realitat de Déu. 

Existeixen veritables motius per fer-se congregant: 
Ser congregant representa un signe de canvi de mentalitat, d'actitud i d'estil de viure en la presència de Déu i la col·laboració en la seva obra. 
És un acte de fe personal, de devoció i de compromís amb la Verge. 
És un sentiment que afecta a les profunditats de la fe i resulta una manifestació de maduresa d'esperit. 

És endinsar-se en un espai d'unitat i d'harmonia en què les relacions amb els altres esdevé un testimoniatge caracteritzat per la manifestació de la fe en la nostra dimensió socio-eclesial, sigui en la vida de família, en la professional o en el nostre entorn social. 
És essencialment entrar en un camí de perfecció cristiana per arribar a la integritat i plenitud espiritual. 

Ens identifiquem i ens fem nostre el missatge que la comunitat servita de Florència, origen de l'Orde dels Servents de Maria, transmet amb la llengua dels Set Sants fundadors de l'orde, per fer una crida a formar part de la vida servita: 

“Apri una finestra sul tuo domani” 
“Hai aperto la finestra della tua vita... 
Guarda avanti a te e rispondi” 
(“Obre una finestra en el teu demà” 
“Has obert la finestra de la teva vida... 
Mira davant teu i respon”) 

La Junta de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú anima i encoratja als fidels i devots de la Verge a ser congregants. 

Jordi Juncà i Parés 
Mestre de Cerimònies de la VCMDDB