Viure la Setmana Santa a Besalú

Besalú, poble en què la seva història ha esdevingut una bona part de la nostra història i on les seves velles pedres parlen en silenci dels segles, viu la Setmana Santa amb un esclat de vitalitat litúrgica que influeix en l'ànim dels vilatans. Són dies d'enriquiment humà i espiritual, de sentiment i de participació fruit de la religiositat popular, que fan de corona a la Processó dels Dolors, màxima expressió de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, fundada per l'Orde dels Servents de Maria o dels Servites el 28 d'agost de 1699, diada de Sant Agustí. 

Besalú viu plenament la Setmana Santa en tots els moments de l'any litúrgic que la componen. 
En els dies de final de la quaresma s'organitzen un seguit d'activitats entorn de la parròquia que concreten i apliquen l'esperit d'aquest temps litúrgic com les conferències quaresmals a la rectoria i se celebren els actes del Quinari i la Processó de la Mare de Déu dels Dolors. 
En el tridu pasqual: dies de la passió, mort, sepultura i resurrecció de Jesús, són participatives les celebracions penitencials, les vetlles de pregària a l'església de Sant Vicenç i el Via Crucis a l'església de Sant Pere. 
En l'inici del temps pasqual, a la vigília de pasqua, s'encén el ciri pasqual davant de l'església de Sant Vicenç i el diumenge se celebra multitudinàriament la pasqua de resurrecció. 

El Quinari i la Festivitat de la Mare de Déu dels Dolors son actes plenament arrelats i es viuen amb gran intensitat. Són dies en que la vida dels besaluencs canvia el seu ritme habitual. 
El Quinari comença el dilluns abans de la Festa dels Dolors. Dura cinc dies que conviden els congregants i els devots de la Mare de Déu a reflexionar i a preparar la celebració de la diada dels Dolors. En aquets dies se celebra la missa a les vuit del matí i a les vuit del vespre a l'església de Sant Vicenç. A la missa del vespre es resa la Corona dels Set Dolors i seguidament se celebra l'eucaristia amb homilia i predicador, a la qual hi assisteix el Prior, que presideix els actes del Quinari i de la Festivitat, acompanyat dels set Comissaris, que són set congregants en honor als Set Sants fundadors de la comunitat servita, origen de la Congregació de Besalú. 

El divendres anterior al Diumenge de Rams arriba la Festivitat dels Dolors, que a Besalú és una impressionant manifestació de tot un poble unit per expressar la seva fe, devoció i tradició a la Mare de Déu dels Dolors. 
El dia dels Dolors se celebra l'eucaristia a les vuit del matí, al migdia i a les set de la tarda a l'església de Sant Vicenç. Després de l'ofici Solemne del migdia, els assistents i l'Orquestra acompanyen el Prior de l'any anterior fins al domicili del nou Prior per fer-li el lliurament del penó. Aquest el col·loca en un lloc visible, saluda els assistents i els convida a participar en 
tots els actes que se celebren durant la festa en honor de la Mare de Déu dels Dolors. 

A més de les misses, a les cinc de la tarda a l'església de Sant Pere té lloc la conclusió del Quinari amb rés de la Corona, el cant de la Salve per part del cor d'Apòstols i el sermó del predicador. 
A continuació, a l'església de Sant Vicenç, es fa la ritual cerimònia d'Entrada de Novicis i Professió de Congregants. Ser congregant és un acte de fe personal, de devoció i de compromís amb la Verge, preceptiu d'un tercer orde religiós com és la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú. 
A dos quarts de nou del vespre, els Estaferms i el Maniple de Manaies desfilen pels carrers de la vila i van a cercar el Prior i després a les autoritats de la vila. 
A les nou del vespre es dóna inici a la Processó dels Dolors, que a l'any dos mil va celebrar el seu tres-cents aniversari. La Processó s'inicia i finalitza a l'església de Sant Pere i s'atura a la plaça de la Llibertat per escoltar la peça magistral de la Salve cantada pel cor dels Apòstols amb acompanyament de l'Orquestra. 

El pas dels Manies inicia la marxa de la Processó i seguidament continuen els passos de la Creu i els Escolans, els Improperis, els Misteris de Dolor, el Cant de la Passió i la Corneta, Jesús i els Jueus, la Verònica, el Sant Crist, les Tres Maries, Jesús i els Apòstols, el Prior i els set Comissaris, l'Orquestra, la Mare de Déu dels Dolors, la Junta de la Venerable Congregació dels Dolors, els Capellans, les Autoritats Municipals i clouen la processó els Estaferms, pas propi de Besalú. 
Per acabar la festa el Prior dóna les gràcies a tots els que han participat en els actes de la festa i els convida a un refrigeri, on continua l'esperit de germanor que ha acompanyat tota la diada. 

Participar a la Processó dels Dolors de Besalú és endinsar-se en un món on l'espiritualitat, el sentiment, el silenci, el misticisme i la tradició es donen la mà i caminen plegats. 
La Processó des del seu origen ha acompanyat la religiositat popular de la Setmana Santa besaluenca i ha transcendit els límits de la Congregació per esser un fet que uneix els besaluencs en un mateix sentiment de pertinença a una comunitat .També ha caracteritzat les tradicions sòcio-religioses de Besalú que passen gelosament de pares a fills i de generació en generació. Tot això queda percebut sense cap mena de dubte en el pla emocional de la gent gran de la vila que veuen conservada la tradició, i en els més petits que se'ls hi espurnegen els ulls quan veuen passar la filera de passos de la Processó, els quals encara no entenen i potser més endavant, en el temps, en formaran part. 

La Processó arriba a ser una activitat essencial per l'autoconsciència dels besaluencs, autèntic patrimoni de la seva memòria personal i col·lectiva. 
Viure veritablement la Setmana Santa és avui especialment necessari. La secularització de la societat i la crisi de valors són desafiaments que han d'empènyer a celebrar la Setmana Santa amb tot el seu esperit i inserir-lo en la nostra vida diària. 
La veritat no sempre és còmoda per a l'home, però tal com està escrit, només la veritat ens fa lliures. 


Jordi Juncà i Parés 
Mestre de Cerimònies de la VCMDDB