Amics Protectors de la VCMDDB

La Junta de la Congregació voldria donar, de nou, les gràcies a totes aquelles persones que ja s’han compromès a donar suport i ajut a la Venerable Congregació dels Dolors de Besalú en la modalitat d’Amics Protectors, així com a totes aquelles persones devotes de la Mare de Déu dels Dolors, congregants o no, que han col·laborat i continuen col·laborant, any rere any, d’una o altra manera, amb la Congregació.

La Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors és un Terç Orde (orde de seglars) de l’Orde dels Servents de Maria (http://servidimaria.net) amb un compromís que va molt més enllà de la tasca d’organitzar cada any el Quinari i la Festivitat dels Dolors. La Venerable Congregació té un compromís ferm envers la comunitat de fidels que representa, tot impulsant les tasques espiritual, d’oració i d’apostolat pròpies de l’Orde dels Servents de Maria; el suport a la Parròquia; les tasques socials i de misericòrdia envers els més desvalguts; i la tasca cultural per tal de donar a conèixer i preservar el patrimoni històric de la Venerable Congregació.

La consecució de tots aquests compromisos no és una tasca fàcil ja que per a dur-los a terme es necessiten tot tipus de recursos (personals, intel·lectuals, econòmics, en espècies, etc...). Part d’aquests recursos tan necessaris, els fan possible els Amics Protectors de la Venerable Congregació, que són totes aquelles persones devotes de la Mare de Déu dels Dolors, congregants o no, que es comprometen a fer periòdicament (una vegada a l’any), i de forma sostinguda en el temps, un donatiu de 17 € a la Congregació.

Les aportacions fetes per tots ells asseguren la preservació de la nostra Festivitat, i permeten l’entrada de recursos addicionals que són un element clau i un suport indispensable perquè la Venerable Congregació pugui seguir duent a terme la seva important Missió.

NOTA IMPORTANT 
Totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú amb aquesta nova modalitat de suport com a Amic Protector poden adreçar-se al Tresorer de la Congregació Sr. Martí Guillamet i Comamala (Tel. 972 591 293) .