Amics Protectors de la VCMDDB

Vist l'increment sostingut de les despeses de conservació i manteniment del material de la Congregació, ja fa cosa de 4 anys (any 2005) el Maniple de Manaies i el Cos d'Estaferms van decidir deixar d'organitzar Quines per Nadal i es van comprometre a fer una aportació voluntària anual de 15 € a fi i efecte d'incrementar la dotació d'aquesta partida de conservació i ajudar així a la Congregació en les, cada vegada superiors, necessitats de manteniment de tot el seu material. 

El projecte endegat pels Manaies i Estaferms va ser molt ben acollit per la Junta de la Congregació en tant que ha significat una entrada important de recursos econòmics per a mantenir i perseverar en la nostra Festivitat dels Dolors, fins al punt que congregants i no congregants aliens als grups de Manaies i Estaferms s'han volgut sumar a aquesta encoratjadora iniciativa. 

És per aquesta raó que la Junta va decidir crear la figura de l' Amic Protector de la Venerable Congregació, que són totes aquelles persones que es comprometen a fer periòdicament (una vegada a l'any), i de forma sostinguda en el temps, un donatiu de 15 € a la caixa de la Congregació. 

La Junta de la Congregació voldria donar les gràcies en aquest programa de forma especial a totes aquelles persones que ja s'han compromès amb aquesta nova modalitat de suport i ajut a la Venerable Congregació dels Dolors de Besalú, igual que a totes les persones congregants i/o devotes de la Mare de Déu dels Dolors que han col·laborat i continuen col·laborant amb la Congregació al llarg de tota la seva història. 

NOTA IMPORTANT 
Totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú amb aquesta nova modalitat de suport com a Amic Protector poden adreçar-se al Tresorer de la Congregació Sr. Martí Guillamet i Comamala (Tel. 972 591 293) o bé al Sr. Manel Ramon i Sánchez (Tel. 972 590 038).