2007 - Notícies de la Venerable Congregació

En la Loteria de Nadal celebrada el 22 de desembre de 2006, el Nº 06.342 que distribueixen el Maniple de Manaies i Estaferms, va estar agraciat amb un premi de 1000 € (o premi 100 € per cada dècim de 20 €). Com sigui que no tothom va anar a cobrar les seves butlletes, en aquesta operació la Congregació ha fet un benefici net de 2738, 92 €. La Junta vol agrair de tot cor a tots aquells Congregants i amics que han decidit deixar el seu premi per a les necessitats de la Congregació. 

El diumenge dia 21 de gener de 2007 ens van visitar a Besalú representants de la Confraria de la Sang d'Arles (França) per tal d'iniciar l'establiment de relacions amb la Congregació. 

El dia 23 de febrer de 2007, es va fer el ja tradicional sopar de Manaies i Estaferms a la Fonda Siqués. 

Com ja és tradicional, el primer diumenge de Quaresma, el diumenge dia 25 de febrer de 2007, es va celebrar a Vic la Trobada anual de Congregacions dels Dolors de Catalunya. Va assistir a aquesta Trobada en representació de la nostra Congregació el Sr. Josep Lagares i Gamero. En la Trobada, el representant de la Congregació besaluenca, va fer entrega d'un CD “Sons dels Dolors” a les diferents Congregacions i als representants de l'Orde Servita assistents . En la Trobada també es va comentar la conveniència de les Congregacions dels Dolors d'impulsar la Caritat durant tot l'any i alhora la necessitat d'ajudar i impulsar a les noves Congregacions dels Dolors que puguin anar sorgint en el territori català. 

El dissabte dia 17 de març de 2007 els Manaies i Estaferms de Besalú varen assistir a la TROBADA DE MANAIES i ESTAFERMS de Catalunya a Lleida. La TROBADA va ésser un èxit i per primera vegada es va fer una formació de Manaies i Estaferms junts. En aquesta Trobada Manel Ramon va sortir de Centurió dels Manaies enlloc de Jesús Batlle per la malaltia d'aquest darrer. Els Records d'aquesta Trobada s'han col·locat a la Sagristia del Monestir de Sant Pere. 
Com ja ve essent habitual en els darrers anys, durant el mes de març, la guarderia de Besalú va visitar el pis de dalt de la Sagristia de Sant Pere acompanyats de Manel Ramon que va ensenyar a la mainada els vestits de Manaies i Estaferms. 

Durant el primer trimestre de 2007 la Congregació va rebre dues donacions: 

- El Sr. Manel Ramon i Sánchez va donar a l'arxiu de la Congregació un DVD amb les imatges del dia dels Dolors de l'any 2006 

- El Sr. Joan Banal i Gayolà ens va fer arribar un quadre, del que ell n'era l'autor, on es representa la Mare de Déu de Sant Vicenç. La voluntat d'en Joan Banal era que el quadre, o bé sortís a la Processó o bé s'exposés a l'Altar dels Dolors durant els dies de Quinari. La Junta va acordar per unanimitat que el quadre s'exhibiria al costat de l'Altar dels Dolors durant els dies de Quinari i Dolors. Durant la Processó es posaria en el pas de la Mare de Déu. 

El dimecres de Dolors, dia 28 d'abril de 2007, en un acte cultural celebrat a la Sala d'Actes de l'Ajuntament, es va fer una conferència a càrrec de l'historiador gironí Marc Sureda i Jubany amb el títol “Les Confraries a Besalú al segle XVIII” . La conferència va estar molt interessant i va aportar llum als assistents al voltant de l'impressionant moviment de Confraries a Besalú el segle XVIII. Al finalitzar l'acte cultural, l'Ajuntament de Besalú va convidar als assistents a un petit refrigeri amb bunyols, tortell, cava i moscatell. 

L'any 2007 la Junta va acordar per total unanimitat dels seus membres, retre un reconeixement a la Sra Montserrat del Pozo i de Ferrer per tants d'anys de servei a aquesta Congregació com a Priora (des de l'any 1959) i màxima representant de l'antiga “Junta de Señoras” que tant bon servei va efectuar a aquesta Congregació durant la segona meitat del segle XX. 

Es va decidir també retre un homenatge al Sr. Josep Maria Bassols i Balés a fi i efecte d'expressar el reconeixement de la Congregació pels seus 50 anys de participació a la Processó (1957 – 2006) i per haver assumit la responsabilitat en la direcció del Cor d'Apòstols des de 1975, després de succeir al seu pare, el Sr. Antoni Bassols i Guix. 

Alhora, la Junta va decidir també fer un reconeixement molt especial a les famílies De Solà – Morales i Dou i Ventura i Teixidor per tants d'anys de col·laboració i suport a la Venerable Congregació dels Dolors de Besalú. 

Durant tota la diada dels Dolors 2007 es va efectuar un reportatge fotogràfic per tal de deixar-ne constància visual. La Junta d'aquesta Congregació vol agrair al Sr. Miquel Buch per aquesta col·laboració. Es va efectuar també un recull d'imatges en vídeo per l'empresa GIRVISUAL de Salt per a la futura confecció d'un reportatge audiovisual de la Festivitat. Així mateix, l'acte dins el Monestir del dia dels Dolors va tenir repercussió mediàtica a TV OLOT i TV3. 

Amb data 30 de juny es va fer reunió de formació de novicis 2007 on hi varen assistir la pràctica totalitat. Als novicis se'ls hi va fer saber el nom dels 7 Pares Servites Fundadors de l'Orde: Aleix, Amideo, Bonajunta, Bonfill, Sostineu, Hugosi i Lotoringi 

En la reunió del 11 juliol de 2007, la Junta va creure interessant sol·licitar formalment a l'Ajuntament de Besalú la possibilitat de que la Vila Comtal tingui un “Carrer dels Servites” i també un “Carrer dels Manaies i Estaferms”. 

Els dia 28 d'agost (diada de Sant Agustí i 308 aniversari de la fundació de la Congregació) es va oferir una Missa d'Acció de Gràcies i pels Congregants difunts. La Missa es va celebrar a Sant Vicenç amb una bona assistència de Congregants. Així mateix, el dia 15 de setembre (diada dels Dolors Gloriosos) i amb assistència de tota la Junta, es va celebrar una Missa pels Congregants difunts, enguany al Monestir de Sant Pere per tractar-se de la Missa Vespertina del dissabte, on hi va haver una bona assistència de congregants i on el Cor Parroquial va cantar algunes de les cançons del CD “SONS DELS DOLORS” i els GOIGS per donar més solemnitat a l'acte religiós d'aquesta important festa de la nostra Congregació. 

En la Loteria de Nadal celebrada el 22 de desembre de 2007, el Nº 76.641 que distribueixen el Maniple de Manaies i Estaferms, va ser agraciat amb un premi de 120 € per cada dècim de 20 €. 

Durant l'any 2007 s'ha dut a terme una sèrie d'accions de reparació, restauració conservació i reposició del material de la Congregació d'entre les que destaquen: 

- Durant l'any 2007 s'ha dut a terme la restauració de la Dolorosa de Sant Vicenç, molt malmesa després de l'incendi declarat en l'espelmatori col·locat just sota la imatge durant la diada dels Dolors de l'any 2000. El cost aproximat d'aquesta restauració, duta a terme per la restauradora Sra. Eulàlia Soler i Puig, ha estat de 5.200 €. 

- L'any 2007 es va a fer manteniment del carro que porta a la Mare de Déu mitjançant una imprimició de ANTICORCS. Alhora s'ha millorat la direcció del carro, doncs la roda era més gran que la forquilla i això frenava la marxa del carro. 

- Durant l'any 2007 s'han realitzat una sèrie de millores a la website www.dolorsdebesalu.cat, amb la introducció dels nous arxius i continguts corresponents a l'any 2007. La Junta vol agrair al Sr. Lluís Torrent i Bach tota la seva dedicació en aquesta tasca.