2007 - Restauració de la Dolorosa de Sant Vicenç

En reunió celebrada el dia 17 de gener de 2007, la Junta va aprovar el començament dels treballs de restauració de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors de l'Església de Sant Vicenç, molt malmesa a causa de l'incendi declarat en l'espelmatori col·locat just sota la imatge, durant la diada dels Dolors de l'any 2000. 

Amb un pressupost de restauració aproximat de 5000 euros, si a Déu Plau els treballs de restauració començaran després de la Setmana Santa i s'estendran fins al mes de setembre de 2007. La restauració anirà a càrrec de la restauradora i conservadora d'obres d'art, la Sra. Eulàlia Soler i Puig. 

Per mitjà d'aquest programa, la Junta d'aquesta Congregació voldria demanar la col·laboració econòmica de tots els congregants i devots per tal de fer front a aquesta despesa extraordinària de la nostra Congregació a fi i efecte de preservar de la degradació accelerada la talla policromada de la Dolorosa i retornar així l'esplendor i color a la Mare de Déu de Sant Vicenç. Preguem que tots aquells que desitgin contribuir amb el seu donatiu a aquesta restauració, poden fer-ho ingressant els diners al compte nº 3000.022.000093-5 de Caixa de Girona, o bé lliurar-los a qualsevol membre de la Junta.