2011 - Notícies de la Venerable Congregació

El diumenge dia 21 de febrer de 2010, 1er diumenge de Quaresma, els Srs. Jordi Juncà, Lluís Juncà, Josep Lagares i Enric Rost, van assistir a la Trobada de Congregacions dels Dolors de Catalunya, en representació de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, celebrada a Amer, localitat gironina que el 2010 celebrava el 300 aniversari de la Fundació de la seva Congregació. 

En la Trobada es va tenir el goig de comptar amb l'assistència de Fray Ángel Maria Ruiz Garnica, Prior General de l'Orde dels Servents de Maria, o sigui la màxima autoritat de l'Orde Servita, i amb quasi total seguretat, la primera vegada que un Prior General de l'Orde Servita visita terres catalanes en els quasi 800 anys d'història des de la Fundació de l'Orde a Florència. També van assistir a la Trobada Fray Ángel Camarillo, assistent del Prior General i arxiver de l'Orde i Fray Jaume Frau osm, pare servita i delegat dels laics a Catalunya. 

Es va insistir molt en la necessitat de la formació de novicis i congregants; la possibilitat d'adequar la cerimònia d'Entrada i Professió per posar-la més d'acord als estàndards; la realitat i l'actualitat de l'Orde; i alhora es va insistir molt en promoure el res de la Corona. 
La Trobada va tenir moments inoblidables, però el més important és el recolliment espiritual del que es va poder gaudir mentre el Prior General parlava ...i una especial recepta per a la felicitat: preguntem-nos cada dia com podem imitar a Maria en el nostre caminar en la vida, preguntem-nos com podem servir als altres sense esperar res a canvi ...si en trobem la resposta i l'apliquem en el nostre quefer diari, de ben segur trobarem la felicitat!!!. 
En la seva homilia el Pare Prior va dir també que els Servents de Maria som pocs, però som petites flames que il·luminem allà on som...si no hi siguéssim, en aquests llocs no hi hauria llum. També ens va comentar que és important rellegir els orígens Servites per reinterpretar els temps actuals. I també ens va dir que si no ens atrevim a parlar de Déu amb la paraula que ho fem amb els fets. 

Durants els anys 2010 i 2011 s'ha aprofitat per renovar i posar al dia el ritual d'entrada de novicis i professió de congregants. 
Durant la Setmana del Quinari 2010 es va efectuar la tradicional visita de la mainada de l'escola de Besalú a la Sagristia del Monestir de Sant Pere acompanyats pel Sr. Manel Ramon, a fi i efecte de veure i tocar la vestimenta dels Manaies i dels Estaferms. 
L'any 2010, l'Acte Cultural del Quinari que tradicionalment es venia fent el Dimecres de Quinari, es va traslladar al dissabte anterior per facilitar-ne l'assistència de més congregants. Així, el dissabte, dia 20 de març de 2010 a les 8 del vespre a l'Hospital de Sant Julià, es va dur a terme l'Acte Cultural de la Congregació on es va presentar i divulgar una filmació de la Processó de l'any 1975 (any del Prior Sr. Miquel Vergés), document visual cedit per la família Vergés, i fet arribar a la Congregació per part del Sr. Joan Grèbol. La presentació de l'acte va anar a càrrec del Sr. Ernest Bassols Lladó. 

Així mateix, en el mateix acte cultural, es va fer la presentació de la ratafia de la Congregació, la “RATAFIA 310” en commemoració del 310 aniversari de la Fundació de la Venerable Congregació dels Dolors de Besalú. S'han embotellat 500 ampolles de mig litre cadascuna amb una etiqueta dissenyada per l'ocasió pel Sr. Carles Redón. La presentació de la ratafia va anar a càrrec dels Srs. Lluís Guinó, Salvador Garcia i Josep Lagares, membres de la Junta de la Congregació, així com pel Director de Ratafies Russet d'Olot, el Sr. Xavier Codina, que ha estat l'encarregat de barrejar-la i produir-la. 

També i en el mateix acte es va inaugurar l'exposició del 1er Concurs de Dibuix de la Processó de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, quina finalitat és fer viure els Dolors, la seva Festa i la seva devoció als més petits del poble. El 2010 es van presentar al concurs 237 participants. 
El timbaler del Maniple de Manaies, el Sr. Narcís Lagares i Gamero, va assistir a l'escola Bell-lloc del Pla de Girona per explicar als més petits el que significa la Festa dels Dolors a Besalú i també l'experiència de ser Manaia. 

L'any 2010 el Prior ha estat el Sr. Josep Juanola i Ribera, tal com ja ho havien estat el seu pare i el seu avi. En el moment de l'entrega del penó per part del Prior sortint, la Sra. Maria Juanola i Garriga, va ser motiu d'admiració per part de tots els assistents el preciós domàs amb l'escut de l'Orde dels Servents de Maria que lluïa al balcó de la casa del Prior. 
L'any 2010, tant pel Quinari com pel dia dels Dolors, vam tenir el goig de ser acompanyats per dos bisbes gironins: el Bisbe Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, que va oficiar la primera Missa del Quinari, i també el Bisbe Emèrit de Girona, Monsenyor Carles Soler i Perdigó que va oficiar la Missa de les 7 del vespre del dia dels Dolors i ens va acompanyar a la Processó. 

El 2010 també ens van acompanyar, a la Processó dels Dolors, vestes en representació de les Confraries de la Processó del Divendres Sant de Girona, així com vestes en representació de la Confraria de la Sang de Perpinyà (Catalunya Nord) que es van col·locar tot davant del Pas de la Mare de Déu dels Dolors. 

Els Manaies i Estaferms van assistir, el dissabte dia 27 de març, a la Trobada de Manaies d'Amer en motiu del 300è aniversari de la Fundació de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors d'Amer. 
En data 28 de maig, Mossèn Martirià Pla i els Srs. Jordi Juncà i Enric Rost van organitzar una reunió de novicis per preparar-los com a futurs congregants. La formació dels novicis és un element indispensable i crucial per arrelar l'espiritualitat i la devoció a la Mare de Déu dels Dolors als nous aspirants a congregants tot esperant el moment de la Professió. 

El dia 28 d'agost (diada de Sant Agustí i 310 aniversari de la fundació de la Venerable Congregació) es va oferir una Missa d'Acció de Gràcies i pels Congregants difunts. La Missa es va celebrar a la Parròquia de Sant Vicenç. 
Així mateix, el dia 15 de setembre (diada dels Dolors Gloriosos) i amb assistència de tota la Junta es va celebrar la Festa Litúrgica dels Dolors Gloriosos a la Parròquia de Sant Vicenç i a on es va oferir la missa en memòria de tots els congregants difunts. 

En data 5 de desembre de 2010 en motiu de la FIRA DE LA RATAFIA, la Congregació va posar una paradeta a la Plaça de la Llibertat on es va promocionar la RATAFIA 310, la ratafia de la Congregació, entre tots els assistents a la diada. 
A la Loteria de Nadal 2010 s'han fet talonaris amb els nombres 10.918 i 71.490. El nombre 71.490 ha estat agraciat amb la terminació de la Grossa de Nadal. 

Durant l'any 2010 s'han efectuat les següents operacions de manteniment: 

-S'ha acceptat la gestió i la restauració dels vitrall de la Mare de Déu dels Dolors de Sant Vicenç. 

-El Sr. Jesús Banal ha pintat, tal i com ja feia el seu pare Joan, els canelobres i la Creu de la Mare de Déu dels Dolors de Sant Vicenç. La setmana abans del Quinari es va netejar el terra de la Parròquia de Sant Vicenç amb aigua a pressió. 

-S'han fet unes noves jardineres noves pel carro de la Mare de Déu amb la finalitat d'evitar que el carro agafi humitats. 

-S'ha comprat un moble de ciris elèctrics per substituir el moble de ciris vell a fi i efecte de prevenir el perill d'incendi que aquest suposava. 
Per tal d'ajudar econòmicament a les finances de la Parròquia, la Congregació s'ha fet càrrec de la compra i pagament de l'esmentat moble de ciris elèctrics i també d'un classificador de monedes. En aquest mateix sentit la Junta va decidir que durant els dies del Quinari es passés la bessina cada dia, a fi i efecte d'ajudar a la Parròquia en les seves necessitats.