2012 - Notícies de la Venerable Congregació

Durant l'any 2011 es va revisar el Cerimonial i Ritus d'Entrada de Novicis i Professió de Congregants a fi i efecte de fer-lo més integrador i atractiu. Addicionalment en la Cerimònia de Professió, als nous congregants, a més de fer-li's donació de la Corona dels Dolors, se'ls va imposar una estola negre amb el logotip de la Congregació com a símbol de l'hàbit servita. 

En data 9 d'abril de 2011, Mossèn Martirià Pla, i els Srs. Jordi Juncà i Enric Rost van organitzar una reunió preparatòria pels Novicis 2011 per tal d'explicar-li's els actes d'Entrada i de Professió, així com la importància del ser congregant dels Dolors. La formació dels Novicis és un element indispensable per arrelar l'espiritualitat i la devoció a la Mare Dolorosa als nous aspirants a congregants tot esperant el moment de la Professió. 

Durant la Setmana del Quinari es va efectuar la tradicional visita de la mainada de l'escola de Besalú a la Sagristia del Monestir de Sant Pere acompanyats pel Sr. Manel Ramon, a fi i efecte de veure, tocar i conèixer la vestimenta dels Manaies i dels Estaferms. 

Durant tots els dies de Quinari, Dolors i Setmana Santa es va poder visitar a l'Església de Sant Vicenç l'exposició del 2on Concurs de Dibuix de la Processó de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, quina finalitat és fer viure els Dolors als més petits del poble. L'any 2011 es van presentar 284 pintures. 

L'any 2011 l'Acte Cultural del Quinari, tal i com ja es va fer l'any 2010, es va traslladar al dissabte anterior al dia dels Dolors per facilitar-ne l'assistència de més congregants. Així, el dissabte, dia 9 d'abril de 2011 a les 8 del vespre, a la Sala Gòtica de la Cúria Reial, es va dur a terme l'acte cultural on es va presentar el DVD “La processó i el nens de la llar d'infants”, un vídeo molt original que mostra com, durant els dies que precedeixen a la Festivitat dels Dolors, les educadores i mestres de la Llar d'Infants de Besalú mostren als més petits les peculiaritats de la nostra Festivitat i de la nostra Processó i alhora els fan viure aquest sentiment tan nostrat. 

També es va presentar en aquest mateix acte la sardana “Pels Dolors a Besalú” composada pel Sr. Narcís Lagares i Corominas i dedicada enterament a la Festa dels Dolors i a la Junta de la Congregació. El Sr. Lagares va fer donació en aquest acte d'una gravació de la sardana, interpretada per la Cobla “La Principal de la Bisbal”, a tots els membres de la Junta i alhora els hi va fer entrega del conjunt de partitura i particel·les que han estat arxivades a l'arxiu musical de la Congregació. 

Finalment, es va presentar també en aquest acte el llibre “PRIORS DELS DOLORS”, un llibre recull de les portades dels programes i pregons dels Priors dels darrers 50 anys. El llibre porta encartat un CD amb els arxius dels programes complets del període 1960 – 2011 en format pdf. La Congregació n'ha fet una edició limitada de 500 llibres. 

El Secretari de la Junta de la Venerable Congregació, Sr. Josep Lagares, va ser el Pregoner de la Junta de Confraries de la Processó del Divendres Sant de Girona obrint així els actes oficials de la Setmana Santa Gironina el proppassat dilluns18 d'abril de 2011. 

L'any 2011 el Prior va estar na Anna Maria Gamero i Fauró. En el moment de l'entrega del penó, van ser motiu d'admiració els preciosos domassos amb l'escut de l'Orde Servita col·locats a la balconada del seu domicili. La Sra. Anna Maria Gamero, ha fet donació d'aquests domassos a la Venerable Congregació a fi i efecte de que puguin ésser utilitzats en les Festes dels Dolors de l'avenir. La Prior també ha fet donació del carret amb folre que conduïa per portar el penó durant la Processó. Sens dubte aquest carret ajudarà a que, en el futur, persones amb discapacitat física puguin portar el penó. 

El dia de la Festa dels Dolors, dia 15 d'abril de 2011, vam tenir l'honor de ser acompanyats en l'Ofici del migdia pel Sr. Bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, que va concelebrar la Missa conjuntament amb el Padre Vidal Martínez, Secretari General de l'Orde dels Servents de Maria (Servites) per l'Orde Seglar i Laics, el Corrector d'aquesta Venerable Congregació, el Mossèn Martirià Pla i Carré i el Corrector Emèrit d'aquesta Venerable Congregació el Mossèn Eudald Vilà i Canal. 

El Padre Vidal Martínez, Secretari General de l'Orde dels Servents de Maria (Servites) pels Seglars i Laics, en visita pastoral a Catalunya durant tots els dies de Setmana Santa 2011, ens va acompanyar durant tota la diada dels Dolors amb seguiment i participació en tots els actes de la Diada. 

A la Processó 2011,i com ja ve sent habitual, ens va acompanyar també una representació de vestes de les Confraries de la Processó del divendres Sant de Girona, així com vestes en representació de la Confraria de la Sang de Perpinyà (Catalunya Nord) que es van col·locar tot davant del Pas de la Mare de Déu dels Dolors. 

Durant el dia dels Dolors 2011, el Sr. Alcalde de Besalú, Lluís Guinó i el Secretari de la Congregació Sr. Josep Lagares, van mantenir una conversa amb el Sr. Bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, al voltant de la possibilitat de cessió de l'església de Sant Martí a la Congregació per a ubicar-hi el local congregacional. Durant l'any 2011 s'ha dut a terme l'avantprojecte i redacció del projecte de restauració de l'església de Sant Martí. 

El dia 28 d'agost (diada de Sant Agustí i 311è aniversari de la fundació de la Venerable Congregació) es va oferir una Missa d'Acció de Gràcies i pels Congregants difunts. La Missa es va celebrar a la Parròquia de Sant Vicenç. 

Així mateix, el dia 15 de setembre (diada dels Dolors Gloriosos) i amb assistència de la Junta es va celebrar la Festa Litúrgica dels Dolors Gloriosos a la Parròquia de Sant Vicenç i es va oferir missa en memòria de tots els congregants difunts. 
  
En data 4 de desembre de 2011 en motiu de la FIRA DE LA RATAFIA, la Congregació va posar una paradeta a la Plaça de la llibertat on es va promocionar el nou llibre “PRIORS DELS DOLORS” i la RATAFIA 310, la ratafia de la Congregació, entre tots els assistents a la diada. 

La Junta dels Dolors voldria expressar en aquest programa el seu agraïment més sincer al Sr. Albert Cuevas per la seva col·laboració en la venda d'articles de la Congregació, en els darrers anys, en el seu establiment comercial situat a la Plaça de la Llibertat. Alhora la Junta vol donar la benvinguda a la nova col·laboradora, la Sra. Marta Serra, que a partir d'ara vendrà els articles de la Congregació en el mateix establiment de la Plaça de la Llibertat. 

Durant l'any 2011 s'han efectuat una sèrie de treballs addicionals i de manteniment: 

- S'ha dut a terme la instal·lació de la nova alarma de Sant Vicenç. 

- S'ha canviat el pal del penó per fer-lo d'un material molt menys pesat, a fi i efecte de fer-lo més lleuger als Priors d'avançada edat. 

- S'han reacondicionat les cuirasses dels jueus que estaven molt malmeses. 

- S'han millorat les jardineres del carro de la Mare de Déu amb la finalitat d'evitar que el carro agafi humitats. 

- S'han col·locat marcs de fusta als quadres de Sant Vicenç a fi i efecte de protegir-los de cops i del desgast. 

- S'ha posat un llum per enfocar al carro de la Mare de Déu al Monestir de Sant Pere a fi i efecte de donar més majestuositat a la imatge de la Dolorosa.