2017 - Notícies de la Venerable Congregació

El dia de la Festa dels Dolors, dia 18 de març de 2016, es va celebrar l'Ofici Solemne a les 12 del migdia, amb acompanyament d'Orquestra (Orquestra Costa Brava), i oficiat per Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, Bisbe de Girona. 

Durant els dies de Quinari, Dolors i Setmana Santa es va poder visitar a l'Església de Sant Vicenç l'exposició del 7è Concurs de Dibuix de la Processó de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, quina finalitat és de fer viure l'esperit dels Dolors als més petits del poble.. S'hi van presentar fins a 414 obres (alumnes de 21 classes)... un èxit rotund! 

La Prior 2015, la Sra. Lluïsa Auguet i Vergés va fer el lliurament del penó a la Prior entrant, la Sra. Sabina Oliveras i Torres... era la primera vegada que, en més de 300 anys d'història de la Congregació, una Prior entregava el penó a una altra Prior. 

El dia dels Dolors, just abans de la Processó dels Dolors i com ja ve essent tradició, el Maniple de Manaies i els Estaferms van desfilar pels carrers del poble i van anar a fer una visita a les instal·lacions del CENTRE DE DIA EDAT 3 al barri de Can Ring on els avis allà residents van estar molt contents i agraïts. 

Abans de començar la Processó els Manaies i Estaferms van anar a cercar al Prior. Tot seguit, tot desfilant pels carrers de Besalú, van acabar formats a la Plaça de la Llibertat a on els esperaven la Molt Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya juntament amb les autoritats parroquials, municipals i comarcals per a lliurar els guardons del 7è Concurs de Pintura Infantil. També es va fer un reconeixement a en Isaac Jarillo i Bonet del Maniple de Manaies que enguany complia 15 anys de servei a la Congregació. 

A la Processó dels Dolors 2016 es van incorporar dos nous estaferms al Grup d'Estaferms. Aquests van acompanyar al penó dels Estaferms amb una banderola que posa ESTAFERMS DE BESALÚ. 

L'any 2016 el Cor d'Apòstols ha estat dirigit pel congregant, músic i mestre Josep Cassú i Serra (Creu de Sant Jordi 2008) en relleu del mestre figuerenc Jaume Cristau i Brunet. 

La Processó dels Dolors 2016 va començar puntualment a les 9 del vespre i a on enguany vam tenir l'honor de ser acompanyats per la MH Senyora Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Parlament de Catalunya i la Diputada al Parlament de Catalunya, la Sra. Anna Caula. La Processó va funcionar molt correctament, i molt especialment tot el tema de la coordinació, l'ordre i el silenci. Seguidament es va fer un Reconeixement als amics de la Confraria de LA SANCH de Perpinyà en motiu del 600 aniversari de celebració de la seva Processó del Divendres Sant. 

El dia 15 de setembre, es va celebrar la missa dels Dolors Gloriosos a l'Església de Sant Vicenç i enguany, com a novetat a l'Altar dels Dolors, oficiada pel nou Corrector de la Venerable Congregació, el Mossèn Miquel Oliveras i Coll que ens va oferir una prèdica molt inspiradora amb cita de Ramon Llull inclosa (recordem que durant l'any 2016 es va celebrar l'Any Llull). La Missa es va oferir en sufragi de tots els congregants difunts i per l'ànima de Mossèn Marturi al celebrar-se dos anys del seu traspàs.

Durant l'any 2016 s'ha completat la restauració dels 4 llibres antifonaris antics de la Sagristia de Sant Pere que han quedat dipositats a l'arxiu de la Sala Capitular. La restauració ha estat possible mercès a una donació de la Fundació METALQUIMIA.

A la Quina Nadalenca ocorreguda el proppassat diumenge 18 de desembre, es va produir un benefici net aproximat de 1.000 € la Junta ha decidit dedicar els guanys de dues Quines com a donatiu a la MARATÓ de TV3 que s'ha focalitzat en la millora dels “ICTUS i LESIONS MEDULARS i CEREBRALS TRAUMÀTIQUES” (d'alguna manera aquesta és la humil aportació econòmica de la Congregació a l'Any de la Misericòrdia).

S'ha posat en marxa de la plana web www.servitesdecatalunya.com amb informació de totes les Congregacions dels Dolors de Catalunya.

foto-noticia-1.jpg