2023 - Notícies de la Venerable Congregació

Després de dos anys (2020 i 2021) sense poder celebrar la Festa i la Processó del Dolors, a causa de la pandèmia del coronavirus, l’any 2022 els actes dels Dolors van començar la setmana anterior al Quinari. Concretament el dimecres dia 30 de març de 2022 es va fer la Celebració Comunitària de la Penitència al Monestir de Sant Pere a dos quarts de 8 del vespre.

El dia dels Dolors, el poble de Besalú va assistir a l’Ofici Solemne a les 11:30 del migdia, amb acompanyament de l’Orquestra La Principal de la Bisbal, i oficiat per Mossèn Miquel Oliveras i Coll, en substitució de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, Bisbe de Girona i Prior 2019 que havia traspassat recentment. Durant l’Ofici es va fer un emotiu record pel Bisbe Francesc que tant estimava els Dolors i la nostra Congregació.

Seguidament Mossèn Miquel Oliveras i Coll, en substitució del Prior 2019, Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, va fer el lliurament del penó al domicili de la Prior entrant, Maria Gratacós i Trias, on la Prior va fer un emotiu discurs a tots els besaluencs que s’hi van congregar.

Enguany la Prior ha estat Na Maria Gratacós i Trias. Els Comissaris que han acompanyat la Prior han estat: Marta Vergés i Gratacós, Marina Aparecida Albino i Vinhal, Martí Guillamet i Comamala, Roman Hurtós i Agustí, Dolores Medina i González, Joan Grèbol i Roura i Xevi Serra i Suñé. Els portadors de les borles del penó han estat Joan Vergés i Albino i Miquel Vergés i Albino.

Durant els dies de Quinari, Dolors i Setmana Santa es va poder visitar a l’Església de Sant Vicenç l’exposició de l’11è Concurs de Dibuix de la Processó de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, que té la finalitat de fer viure l’esperit dels Dolors als més petits del poble, concurs que havia quedat congelat els darrers dos anys per la causa pandèmica.

El Dia dels Dolors, a les cinc de la tarda, a la Parròquia de Sant Vicenç, es va fer la Conclusió del Quinari i Sermó per part de Mossèn Miquel Oliveras i Coll, Rector de Besalú i Corrector de la Congregació. Seguidament, el  Cant de La Salve per part del Cor d’Apòstols i acompanyats per l’Orquestra La Principal de la Bisbal. Tot seguit, cerimònia d’Entrada i Professió de Congregants, també a la Parròquia de Sant Vicenç, enguany acompanyats per Mossèn Joan Robé, diaca, i secretari personal del Bisbe Francesc.

El dia dels Dolors, just abans de la Processó i com ja és tradició, el Maniple de Manaies i els Estaferms van desfilar pels carrers del poble i van anar a fer una visita a les instal·lacions del CENTRE DE DIA EDAT 3, al barri de Can Ring, on els avis allà residents van estar molt contents i agraïts.

Abans de començar la Processó, els Manaies i Estaferms van anar a cercar la Prior davant de l’Església de Sant Vicenç i, tot desfilant pels carrers de Besalú, van acabar formats a la Plaça de la Llibertat, on els esperaven les autoritats. L’any 2022 vam tenir l’honor de ser acompanyats per la Molt Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya, la Sra. Laura Borràs i Castanyer, i el Diputat del Parlament el Sr. Francesc de Dalmases i Thió. Seguidament es van lliurar els guardons de l’11è Concurs de Pintura Infantil. També es va fer un reconeixement a Àlex Torres i Pleite del Maniple de Manaies; David Buch i Pérez, Jordi Solà i Codony, Francesc Solavera i Pons, Cora Masmitjà i Roura, Jonathan Porras i Córdoba del Cos d’Estaferms; i l’Anna Jordà i Mas del Grup dels Jueus, que enguany complien 15 anys de servei a la Congregació. Tot seguit, els Manaies van fer un reconeixement al Capità dels Manaies, el Sr. Jesús Batlle i Auguet, pels seus 50 anys de Manaia. També els Manaies i Estaferms van fer un reconeixement molt emotiu a Joan Cabratosa i Pla, Capità dels Estaferms, que després de 42 anys deixa el Cos d’Estaferms per traspassar el càrrec de capità a Jordi Hurtós i Rovira.

La Processó dels Dolors va sortir puntualment i sense incidents a les 9 del vespre de la Plaça de Sant Pere. La Processó va funcionar molt correctament, i cal remarcar la devoció, l’ordre i el silenci. Enguany ens han acompanyat a la Processó com a convidats membres de la Confraria LA SANCH de Perpinyà; i membres de la Confraria de Jesús i els Nens de la Processó del Sant Enterrament de Girona.

A la Plaça de la Llibertat, els Manaies van recuperar per primera vegada després de molts anys, l’antiga salutació de l’Acatu. Tot seguit, una vegada tots els assistents van arribar a la plaça, el Cor d’Apòstols va cantar, com cada any, la Salve del mestre Calahorra, amb acompanyament de l’Orquestra La Principal de la Bisbal i seguit per l’Acatu del Cos d’Estaferms.

Al finalitzar la Processó el Cor d’Apòstols va cantar al presbiteri del Monestir de Sant Pere el Cant del Stabat Mater. Tot seguit, el Secretari, Josep Lagares, va dirigir unes emotives paraules al poble de Besalú allà aplegat, tot fent referència a la pausa pandèmica que ha posat a prova la nostra devoció, paciència i també la nostra resiliència... “Ha estat en aquests moments de confinament i d’incertesa, però, que la reflexió́ i l’oració́ personal ens han fet confiar, més que mai, en l’escalf de la Verge Dolorosa i en la seva intercessió́ per a superar-los. Gràcies Mare per permetre’ns estar al vostre costat de nou!”

Seguidament la Congregació va fer un sentit homenatge al Capità dels Estaferms, en Joan Cabratosa i Pla, un besaluenc que ho ha donat tot pels Dolors i la seva Congregació... i que, després de 42 anys d’Estaferm, passa el relleu de la Capitania dels Estaferms a en Jordi Hurtós i Rovira.

Posteriorment, la MH Presidenta del Parlament de Catalunya, la Sra. Laura Borràs, va dirigir unes emotives paraules al poble de Besalú i, seguidament la Prior, Na Maria Gratacós i Trias, també va adreçar unes paraules d’agraïment i comiat des del presbiteri de Sant Pere, seguit del cant del Crec en un Déu, donant per acabat l’acte.

El dia 15 de setembre, a la Parròquia de Sant Vicenç a les 19.00h, i oficiada pel Corrector Mossèn Miquel Oliveras, es va celebrar la Missa dels Dolors Gloriosos de la Mare de Déu en sufragi de tots els congregants difunts. Prèviament a la Missa es va resar la Corona dels Dolors i en acabar la Missa es van cantar els Goigs.