Imatge visual corporativa de la VCMDDB

Logotip de la VCMDDB. 

Nota: Per a peticions d'utilització del logo dirigir-vos a l'apartat de contacte i us enviarem l'original.