De l'Historial de la Venerable Congregació dels Dolors de Besalú

Fundació de la Congregació, la seva evolució, peculiaritats, anècdotes, etc... ha quedat també magníficament recollida en un seguit d'articles escrits pel Sr. Josep Mª De Solà i Morales, publicats en els successius programes del Quinari i Festivitat dels Dolors (1963 a 1973) i reunits en un llibret anomenat "De l'Historial de la Venerable Congregació dels Dolors de Besalú" que s'entrega a tots els nous congregants en el moment de la seva Professió (1ª edició de l'any 1984 i reeditat l'any 2003).