El Manual del Congregant

0

El Manual del Congregant ha estat i és un llibre imprescindible pel desenvolupament espiritual dels tots els congregants, als qui aspirin a ser-ho i a tothom que es vulgui apropar a la realitat històrica, cultural i espiritual de la Venerable Congregació; el manual cerca ésser un instrument entenedor, pedagògic i senzill per a promoure i millorar el coneixement d'aquest antic Orde: la seva fundació, història, fins, estructura, organització i actualitat, i així puguin apreciar-lo i estimar-lo en major mesura. 

Amb el Manual del Congregant, la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, també ha facilitat i facilita als seus congregants totes aquelles eines i motius per conèixer, fomentar, potenciar i enriquir l'estimació i devoció envers la Mare Dolorosa i la seva Congregació.