Programa 2017

Programa 2017

El Programa del Quinari i Festivitat de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú ha estat i és una eina indispensable per posar en coneixement, del col·lectiu de congregants, totes aquelles informacions i notícies que puguin ésser d'interès general. El Programa és un dels vincles de comunicació més potents i esperats entre tota la gran família de congregants. Té diferents seccions, d'entre les que destaquen: la invitació i el pregó del Prior, el programa i l'horari d'actes del Quinari i de la Festivitat dels Dolors, els grups que intervenen a la Processó, el Moviment de la Congregació i el Moviment Parroquial, notícies de la Congregació, articles d'opinió dels congregants, articles amb contingut històric i l'estat de comptes.