Els Goigs

Recuperació dels Goigs

Aprofitant la confecció del nou disc compacte "SONS DELS DOLORS", la Junta va creure molt convenient d'intentar recuperar els antics GOIGS DELS DOLORS (les antigues "Cobles devotes del set dolors de Maria Santíssima de la vila de Besalú") que ja estaven quasi perduts i oblidats. 

La tasca de recuperació va estar feixuga i molt laboriosa, especialment en el que fa referència a la partitura, doncs la melodia escrita era del tot il·localitzable. Finalment, mitjançant l'escolta de la tradició popular així com vàries visites a convents de les monges del Cor de Maria i antiquaris s'han pogut recomposar, de forma fidedigna, la partitura i la lletra dels antics Goigs dels Dolors que es cantaven a Besalú. 

La Junta vol reconèixer de forma molt especial al Sr. Narcís Lagares i Corominas la feina excepcional que ha dut a terme en la tasca de recuperació dels GOIGS DELS DOLORS, així com el treball de coordinació dut a terme en la confecció del disc compacte "SONS DELS DOLORS". 

El Sr. Narcís Lagares va fer entrega a la Congregació de 1000 cartrons impresos amb la partitura i lletra dels Goigs (en la cara frontal) i la Corona (en la cara posterior) que han estat molt utilitzats durant totes les misses del Quinari on de nou s'han tornat a cantar les antigues "Cobles devotes del set dolors de Maria Santíssima de la vila de Besalú".