La Corona

La Corona dels Set Dolors

La Corona dels Set Dolors de Maria és l'oració per excel·lència dels congregants de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú. És l'oració i exercici de pietat que els congregants haurien de resar, almenys, durant els divendres de Quaresma i molt especialment durant la setmana del Quinari i Festivitat de la Mare de Déu dels Dolors. 

El seu origen és incert, no obstant això es creu que coincideix amb el desenvolupament del culte a la Mare de Déu dels Dolors a mitjan segle XVII, i com una evolució del rés del Rosari. 

La Corona proposa la contemplació, en Set Dolors, del camí que la Mare de Déu va recórrer a la Terra, no solament durant la Passió del seu Fill Jesús, sinó també al llarg de tota la seva vida. Un camí que Ella coneix bé perquè el va recórrer molt abans que nosaltres.

El rés devot de la Corona Dolorosa permet al congregant un coneixement profund dels Set Dolors de la Verge, alhora que es reflexiona sobre el camí de fe de la Verge i es contempla la seva col·laboració en l'obra redemptora del seu Fill, permetent en tot aquest procés un contacte espiritual amb Maria. 

El rés de la Corona Dolorosa és senzill i, en la Congregació de Besalú, ha anat evolucionant amb el pas del temps fins a adquirir una forma més senzilla i lleugera, que permet fer arribar aquest pietós exercici a molts més fidels congregants. Aquesta fórmula és la que es resa avui dia a Besalú abans de les misses vespertines del Quinari i, en la seva Conclusió, el mateix divendres de la Festa. 

En aquest Manual es reprodueix una d'aquestes fórmules més senzilles de rés de la Corona Dolorosa.