Apòstols

Breu introducció històrica

Els Apòstols, acompanyats de Jesús, formen part de la Processó dels Dolors des de l'any 1940, just després de la Guerra Civil. Representen els 12 Apòstols que acompanyaven Jesucrist durant la seva vida pública fins la seva mort a Jerusalem. Fins la Guerra Civil, els Apòstols i Jesús amb el Calze sortien només en la processó que es feia el Dijous Sant, i els més grans del poble diuen que cantaven el Miserere i l'Stabat. Amb l'acabament de la Guerra, es va suprimir la Processó del Dijous Sant, i el pas del Sant Sopar es va incorporar a la Processó dels Dolors.

A principis del segle XX, Mossèn Anton Bassols Ordeix va musicar la Salve per a veus i instruments, que era cantada a la processó dels Dolors per clergues o cantaires professionals. Quan els Apòstols i Jesús es varen incorporar a la Processó dels Dolors l'any 1940, procedents de la Processó del Dijous Sant, se'ls va encomanar el Cant de la Salve, que entonaven a la Plaça Major.

 

Ordre i indumentària

Els Apòstols es troben situats a la Processó darrere les Tres Maries, i just al davant del Prior, acompanyant-lo en la seva Festa. Caminen en formació de dos, i al darrere dels dos últims, al mig, s'hi situa la figura de Jesucrist, vestit amb una túnica blanca amb una banda vermella, i amb un calze entre les mans. Cada vegada que el Cor ha d'entonar una cançó, els Apòstols es col.loquen en circumferència al voltant del director, en una posició que determina la tonalitat de la seva veu. Una vegada s'acaba el cant, retornen a la seva posició inicial a la fila.

Actualment, els Apòstols van vestits amb túniques de color, un cinturó i una banda ampla a conjunt, que ve per la part baixa de l'esquena des del cinturó, passa per l'espatlla de cada un d'ells i baixa pel braç contrari, fins a trobar el cinturó pel davant. Aquesta situació de la banda, que als ulls de l'espectador pot semblar insignificant, té en canvi una curiosa importància que li han anat donant els mateixos components, amb el pas del temps, ja que defineix la veu de l'Apòstol, i el costat de la fila per on circula en la Processó. Així, aquell Apòstol que porta la banda a l'espatlla dreta camina pel costat esquerre de la processó i canta amb veu de tenor. Per contra, l'Apòstol que porta la banda a l'espatlla esquerra, circula pel costat dret de la fila i canta amb veu de baríton o baix. Al davant dels 12 apòstols, s'hi situa el director del cor, que va vestit amb túnica negra sense representar cap passatge bíblic.

 

Formació del Cor d'Apòstols

Des de l'any 1940, any en què els Apòstols s'incorporen a la Processó dels Dolors, els membres de la formació han estat gent que sabia cantar. Precisament, aquesta era la particularitat que es buscava en les persones que volguessin representar aquests personatges. Amb el temps, però, els intèrprets es varen anar fent grans i varen haver de deixar de cantar, fet que va provocar que molts dels participants fossin només figurants que no cantaven. A finals dels anys 80, només sis o set dels Apòstols sabien cantar i coneixien La Salve. Es va prendre la decisió d'ensenyar el cant a alguns dels joves que ja participaven sense cantar, i es varen incorporar nous membres dintre el cor, fent una crida a tot aquell que hi volgués participar. Es va fer una selecció, no pas per eliminar candidats sinó per comprovar quina era la tonalitat de les seves veus, i ensenyar-los quina era la seva tasca dins del cor. Amb dos o tres anys es varen incorporar 11 nous membres, que afegits als que ja hi participaven, varen arribar a la composició actual de 18 veus i el director. La situació que va tocar afrontar en aquell moment va ser el fet que a la Processó només 12 es podien vestir d'Apòstols i 1 es podia vestir de Jesús, amb la qual cosa, 5 persones no es podien vestir. Es va determinar incorporar-los a la Processó com a acompanyants del Cor d'Apòstols. Es vesteixen amb túniques negres i circulen en la Processó darrere dels Apòstols i Jesús, a només unes passes del grup, i cada vegada que hi ha una aturada per entonar algun dels cants, s'apropen al Cor dels Apòstols en la posició que els pertoca, en funció de la seva veu.


Composició actual

DIRECTOR DEL COR

JESÚS

COR D'APÒSTOLS

ACOMPANYANTS DEL COR

ORQUESTRA DEL COR


Els cants dels Apòstols

Un dels moments més esperats el Divendres dels Dolors és el Cant de La Salve a la Plaça, gairebé al final de la Processó. La Salve és el cant més conegut i popular del cor dels Apòstols, però no és l'únic. La Processó s'inicia amb el cant del Miserere dins l'altar de l'Església de Sant Pere, i durant la Processó, els Apòstols s'aturen tres vegades per entonar l'Stabat Mater i tres més pels altres fragments del Miserere (Miserere, Amplius, Tibi Solis). En arribar en Processó a l'Església de Sant Pere, els Apòstols es tornen a situar a l'altar major per entonar novament el cant de l'Stabat Mater, que dóna pas a la conclusió de la Festa.

Podem trobar una àmplia explicació tant de La Salve com dels cants dels Apòstols a la processó en l'apartat LA SALVE que es dedica exclusivament a aquesta matèria.

 

Homenatge

Com a recordatori i homenatge a tots aquells que han format part del Cor dels Apòstols, com a cantaires o com a directors des de l'any 1940, i que per diferents motius ja no actuen com a tals, hem elaborat un llistat de tots els participants que els programes de la Festa i el record popular han pogut recollir.

DIRECTORS DEL COR
Mn. Anton Bassols i Ordeix
Antoni Bassols i Guix
Josep Mª Bassols i Balés
Jaume Cristau i Brunet
Josep Cassú i Serra

COR D'APÒSTOLS
Ventura Mañach
Joan Juanola
Miquel Terradas
Miquel Iglesias
Ramon Sala
Pere Cuevas
Josep Reixach
Josep Surroca
Pere Roca
Xavier Roca
Xavier Roca Jr
Amadeu Sala
Francesc Damont
Francesc Viñas
Pepito Coll
Ventura Sala
Josep Mañach
Pere Casals
Pere Surroca
Joaquim Teixidor
Francisco Planas
Joan Torrent
Lluís Pla
Martí Guillamet
Tomàs Roura
Josep Planeses
Josep Bruguès
Daniel Viñas
Pere Surroca
Joan Grèbol
Pere Jofre
Xavier Guardiola
Jordi Pèlachs
Joaquim Roura

  • Els Apòstols, Jesús i el director del Cor en l'antic recorregut de la Processó per la carretera
  • Cor d'Apòstols entonant un cant
  • El cant de la Salve a la Plaça Major
  • Cor d'Apòstols sortint de la Plaça Major