Manaies

Manaies de Besalú

Repassats amb deteniment el llibre d'actes i el de comptabilitat de la Congregació dels Dolors de Besalú, no trobem en el primer cap referència als "manaies" i sí, en el segon aquestes poques notícies que a continuació es transcriuen literalment:

Nov. 1742. "Item. se ha entregat al Señor Vicens Manÿach per compondrer los vestits dels manaÿas(1) en lo die se feu la festa dels Dolors. Quatra sous bars. dich. 11. 4 &. " (foli 156)

27-3-1763. "It. tinch pt. a Vicens Manÿach Cirurgia de Besalú per lo que li falta per pagar lo gasto dels Manÿas del dia de la processo dels Dolors proxim passat a mes de lo Que se li fou entregat per los Comissaris de dit dia un sou y vuÿt diners bars. Y no ne cobri recibo Dich. 11. 1 & 8. " (foli 90)

(A continuació). "It. tinch pagt. a Llorens Cudina per una llauna comprá en Gerona per fer lo sim dels bastons de alguns manÿas(2) Y no ne cobri recibo La quantitat de 2 & 8 bars. dich. 11. 2 & 8."

1. La paraula "manayas" (correcta) ha hagut, però, de sofrir una correcció pel propi amanuense, que era el receptor de la Congregació Joan Bta. de Çafont.

2. En aquesta anotació i en la següent els manaies vénen amb aquesta grafia, i el receptor era el mateix Çafont.

Del que ve transcrit, resulta que la primera notícia coneguda sobre els manaies de Besalú és de 1742. Fins i tot fóra acceptable com a hipòtesi, conjecturar el seu origen a la processó en aquesta data, i per directa intervenció del senyor Manyach, cirurgià de Besalú.

Si no es troben més referències sobre els manaies, es deu al fet (segons es dedueix clarament a través de la comptabilitat de la congregació) que els detalls de la processó s'encarregaven als comissaris, als quals anualment la Congregació ja els lliurava una quantitat per les despeses. I solament s'anoten per separat aquelles despeses "extres".

Josep M. Solà-Morales HISTORIADOR

 

Vestimenta

En la vestimenta dels Manaies de Besalú destaca el color vermell sobre fons groc en els membres de l'optiada, signes, banderer, escorta i gastadors, amb fulard de color vermell i mitjons de color groc; mentre que la banda, tant en els timbalers, bombos com pifres, els colors són diferents: groc sobre fons vermell, fulard de color blanc i mitjons de color groc. El que fa diferents els Manaies de les altres formacions és l'escut, on hi ha un anagrama que representa un monument emblemàtic a Besalú, que és el pont romànic. Aquest distintiu també apareix en el casc d'alguns membres de la banda de les optiades i dels signes.

En l'aspecte d'evolucions, cal destacar la Veracreu, tresor de la Vila de Besalú. Els Manaies, a les ordres el Comandament i amb una disposició estratègica de l'estendard, formen aquesta figura. A més a més, es fa la barrila, la roda, diferents encreuaments, formació de quatre...
Per realitzar totes aquestes evolucions, els Manaies disposen de tres marxes: una de lenta i dues de ràpides; una, talment anomenada ràpida, i l'altra la Portuguesa.

L'objectiu és encapçalar la processó i donar-li un aire de marcialitat.

 

Historia dels manaies

1742.- 1ª Notícia documentada de Manaies de Besalú
1957.- Restauració del Maniple de Manaies de Besalú. 15 components.
1976.- Comprem sandàlies romanes per a tota la formació.
1980.- Pintem casc i cuirasses dels manaies.
1981.- 18 components, estrenem cascos nous.
1982.- estrenem vestits nous. 18 components a la formació.
1983.- Tenim estendard. Som 20 manaies.
1984.- Estrenem cuirasses de llautó polit.
1985.- Estrenem escuts de llautó polit. Som 21 components.
1986.- Som 22 manaies.
1987.- Incrementem el maniple en dos manaies més.
1988 .- Ja som 25.
1989.- Un, més, 26
1990.- Assistim al 50è Aniversari de Manaies de Girona, el dia 8 d'abril a la tarda.
1991.- Arribem als 30 manaies.
1992.- Augmentem en dos manaies més el maniple.
1993.- Formació de sis pifres. En total, 38 membres.
1994.- Formació de dues optiades. Un signe de comandaments manaies. Afegim l'anagrama als escuts dels manaies. Som 45 components.
1995.- Estrenem mocador de coll (fulard). Desfilada a Camprodon. 50è aniversari de la recuperació dels soldats romans a Camprodon. Estrenem canelleres, amb reblons per marcar l'antiguitat de cada membre de la formació - un rebló per a cada cinc anys de participació a la processó. L'estadística apareix cada any en el programa de VCMDDB.
1996.- Ja en foren 46.
1999.- Assistència el 21 de març al 50è Aniversari dels Manaies de Banyoles, sota la denominació de Trobada de Manaies de Catalunya: 34 formacions i 1347 participants.
1999.- 28 d'agost, desfilada pels carrers de la Comtal Vila en commemoració del 300 aniversari de la fundació de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú.
2000.- Trobada de Manaies i Estaferms de les comarques Gironines.
2001.- Ja en foren 50.
2002.- Hem arribat als 52
2004.- Trobada de Manaies de Catalunya a Mataró. Uns 1500 armats d'arreu de Catalunya.
2005.- Actualment el maniple està compost:
- Potentiors (6)
- Signe de Maniple (1)
- Signe Banda (2)
- Banda de tambors (6)
- Bombos (3)
- Pifres (9)
- Comandament (1)
- Infant (1)
- Botzinari d'ordres (1)
- Signes Optiada (1)
- Dues Optiades (20)
- Bandera (2)
- Aspirants a manaies infants (2)

 

Formació del Maniple de Manaies

POTENTIORS

SIGNE DE MANIPLE

SIGNE BANDA

BANDA DE TAMBORS

BOMBOS

PIFRES

COMANDAMENT

INFANT

BOTZINARI ORDRES

SIGNES OPTIADA

OPTIADA

I decúria

II decúria

BANDERA

ESCORTA BANDERA

ASPIRANTS MANAIES

  • Capità manaia
  • Manaia
  • Manaies dels anys 70
  • Maniple de Manaies fotografiats a la Casa Llaudes
  • Capità de manaies donant ordres