Quinari dels Dolors

Quinari i festivitat de la Mare de Déu dels Dolors

La diada de la Mare de Déu dels Dolors se celebra a Besalú el divendres abans del diumenge de Rams. La celebració d'aquesta Festa és un esclat de devoció mariana dels congregants i devots de la Mare de Déu. Aquesta Festa es troba inclosa en el que s'ha vingut a anomenar el Quinari dels Dolors, antigament Septenari. Són cinc dies, anteriorment set, de reflexió, preparació i celebració del Divendres dels Dolors.

El Quinari

La Congregació del Dolors de Besalú es fundà l'any 1699. Fins l'any 1740, únicament se celebrava la Festa del dia dels Dolors, però a partir del dia 21 d'octubre d'aquell any, el membre de la Junta de la Congregació, el Sr. Pere Felip i Llorenç, beneficiat de la Parròquia de Sant Vicenç, va instituir el Septenari. Eren set dies de reflexió i meditació dels Dolors de Maria Santíssima, que començaven el dissabte anterior al Divendres del Dolors i acabaven amb la Festa de Celebració Mariana. Aquest pietós exercici del Septenari tenia com a finalitat l'ajut als congregants i devots de la Mare de Déu a reflexionar, preparar i celebrar la diada dels Dolors amb molta devoció i fervor.

Durant l'últim terç del segle XX, la Junta de La Congregació decideix modificar la durada de les jornades d'aquest exercici, i transforma el Septenari en Quinari, passant de set a cinc dies.

El Quinari comença el dilluns abans de la Festa dels Dolors, i durant tots els dies que dura se celebra la missa a les 8 del matí i a les 8 de la tarda a l'Església de Sant Vicenç. Totes les misses que se celebren durant el Quinari són en sufragi dels congregants traspassats durant l'any anterior. A la Missa de la tarda es resa la Corona del set Dolors i seguidament se celebra l'Eucaristia amb homilia i predicador. A aquesta celebració de la tarda, hi assisteix el Prior acompanyat de set comissaris.

La Festivitat 

Després de la preparació que suposa el Quinari, s'arriba a la Festivitat dels Dolors, que a Besalú és una impressionant manifestació de religiositat popular que es pot palpar en tots els actes de la jornada, des de la primera missa a les 8 del matí fins a la conclusió després de la solemne Processó. 

El divendres dels Dolors se celebra l'Eucaristia a les 8 del matí, al migdia i a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Vicenç. Després de l'Ofici Solemne del migdia, els assistents i l'orquestra acompanyen el Prior de l'any anterior fins al domicili del Prior de l'any en curs per a fer-li lliurament del Penó. 

Col·locat el Penó en lloc visible, el nou Prior saluda els assistents i els convida a participar en tots els actes que se celebren durant la festa en honor de la Mare de Déu dels Dolors. Just després d'aquest acte, des de fa uns anys és tradició assistir a l'assaig de la Salve amb l'orquestra i Cor d'Apòstols en un dels magnífics salons de la Casa Llaudes. 

A més de les misses, a les 2/4 de 5 de la tarda a l'Església del Monestir de Sant Pere té lloc la conclusió del Quinari amb rés de la Corona, el Cant de la Salve de Calahorra per part del Cor d'Apòstols i el sermó per part del predicador de torn. 

A continuació, un cop acabat aquest acte, la Junta es trasllada a la Parròquia de Sant Vicenç on es fa la solemne cerimònia d'Entrada de Novicis i Professió dels nous congregants. 

A dos quarts de nou del vespre, els Estaferms i el Maniple de Manaies desfilen pels diferents carrers de la vila i circulen en formació fins la casa del Prior, on aquest els espera per desfilar amb ells fins a la Plaça Major. Amb els Manaies i Estaferms formats i davant la presència de les autoritats locals, del Prior i de la Junta de la Congregació, representada pel Corrector i el Secretari, es duu a terme un petit acte d'homenatge als Manaies i Estaferms que fa 15 anys que desfilen a la Processó. 

Com a acte final i més esperat de la festa, a les 9 del vespre, es dóna inici a la Processó dels Dolors que surt i acaba a l'Església del Monestir de Sant Pere, fent parada a la plaça de la Llibertat per escoltar La Salve de Calahorra cantada pel Cor d'Apòstols. 

Per acabar la Festa, el Prior dóna les gràcies a tots els que han participat als actes de la festa i els convida a un ressopó amb bunyols i tortells, on continua l'esperit de companyonia i germanor que ha acompanyat els besaluencs durant tota la diada.