La processó dels Dolors

Des del 1717 i fins l'any 1937, en què va començar la Guerra Civil, a la població de Besalú hi havia dues processons, que eren la Processó dels Dolors i la Processó del Dijous Sant. Compartien molts dels passos i elements, com ho demostra el fet que els cants del Miserere i de l'Stabat Mater que es cantaven en la del Dijous Sant, són cants propis del culte Marià, i el fet que l'orquestra que acompanyava els cantaires acudia a les dues processons.

La processó del Dijous Sant va desaparèixer, com s'explica en posteriors paràgrafs, i els seus passos varen perdurar i mantenir-se en Processó dels Dolors, que a l'acabament de la Guerra es va reiniciar per l'important fervor popular que gaudia.

La devoció, el fervor, el silenci pietós i les seves excepcionals singularitats han fet de la Processó dels Dolors de Besalú un esdeveniment únic i diferencial a les nostres contrades, on la tradició, el misticisme i l'espiritualitat es donen la mà i caminen plegats. La Processó és controlada en tot moment pels arrengladors (amb vesta), els quals vetllen pel silenci, per l'ordre dels passos i de les fileres laterals, així com pel pas fluid de tots els participants.

L'ordre dels Passos és recitat pel Mestre de Cerimònies, a l'altar del Monestir de Sant Pere, just abans de començar la Processó, i és el següent:

Ordre de la Processó

Els Manaies
La Creu i els escolans
Els Improperis
Els Misteris
El Cant de la Passió i Corneta
Jesús i els Jueus
La Verònica
El Sant Crist
Les Tres Maries
Jesús i els Apòstols
El/La Prior i els Comissaris
L'Orquestra
La Mare de Deú dels Dolors
La Junta de la Venerable Congregació
Les Autoritats Parroquials i Municipals
El Pas de la Veracreu
Els Estaferms

Significat dels Passos de la Processó

La Processó és controlada pels arrengladors (amb vesta), que vetllen en tot moment pel silenci, per l'ordre dels passos i de les fileres laterals, així com pel pas fluid de tots els participants.

Els Manaies

Representen els soldats de l'Imperi Romà que ocupava i governava Palestina en temps de Jesús de Natzaret. La primera notícia coneguda dels Manaies de Besalú és de 1742 i, amb els pas dels anys, han esdevingut el grup més nombrós i espectacular de la Processó. Els Manaies obren la Processó amb recta cerimoniositat. Amb les seves figures i evolucions (la barrila, la creu, l'estrella, ...) marquen el ritme i la marxa de la Processó.

El Maniple de Manaies de Besalú es compon de 53 membres:
6 Potentiors
1 Signe del Maniple
1 Signe i un infant de la Banda
6 Tambors
3 Bombos
9 Pifres a la Banda
1 Capità i el seu Botzinari d'Ordres
1 Signe de l'Optiada, composada per 2 Decúries (20 manaies)
1 Banderer
2 Escortes de la Bandera

La Creu i els Escolans

Aquest Pas simbolitza la Processó com un acte de fe de la Parròquia . Els escolans porten la creu processional que fa present sacramentalment la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús.

Els Improperis

Els Improperis són portats pels nens i nenes, amb vesta (túnica llarga fins als peus), que fan la primera Comunió i representen els insults, calúmnies i injúries que Jesús de Natzaret va rebre durant la Passió. S'anomenen Improperis i també Arma Christi, ja que són els instruments dels que se serví el Senyor per a vèncer la injustícia, el pecat i la mort. Els Improperis simbolitzen vertaders Instruments de Salvació, en tant que van ésser les eines de sofriment de les quals va fer ús el Salvador per portar la Redempció a tots els homes de la Terra.

De tots els Improperis classificats, a Besalú se'n representen set:

Gall: Jesús va dir a Pere "Aquesta mateixa nit , abans no canti el gall, hauràs dit tres vegades que no em coneixes".

Corona d'Espines: Els soldats van teixir una corona d'espines i la van posar al cap de Jesús com a rei dels jueus.

Claus: Els soldats van fer servir claus per clavar Jesús a la creu.

Daus: Els soldats van decidir a la sort qui es quedava amb la túnica de Jesús.

La Creu: és l'Improperi per excel·lència i representa l'arbre on fou clavat el Salvador.

Martell i Estenalles: eines que es van fer servir per clavar i desclavar al Redemptor

Escala: Josep d'Arimatea la va fer servir per despenjar Jesús de la Creu.

Els Misteris

Els Misteris són portats pels nens i nenes, amb vesta, que fan la Comunió Solemne i són al·lusius als Set Dolors que va patir la Mare de Déu. Es representen sobre set banderes gravades amb els Dolors de Maria i amb set números en xifres romanes.

El Cant de la Passió i Corneta

Melodia semientonada, per una sola persona, que s'accelera al final i és anunciada per una corneta. Es transmet que la Processó és en record i memòria de la Passió de Jesús.
Aquest és el cant : "Record i Memòria de la Passió de Déu Nostre Senyor..."

Jesús i els Jueus

El poble jueu va ésser qui va condemnar Jesús a la Creu, segons els Evangelis. En aquest Pas es representa Jesús, sotmès pels jueus, portant la Creu i ajudat per Simó de Cirene.

La Verònica

En aquest Pas, es representa la Verònica portant el vel imprès amb la Faç de Jesús. La Verònica va ésser una donzella de Jerusalem que, segons la tradició, eixugà la Faç de Jesús, en camí del Calvari, i aquesta va quedar miraculosament impresa al vel.

El Sant Crist

El gran Sant Crist, dipositat a l'Església de Sant Pere, és portat a pes per un grup de Portadors, durant el recorregut de la Processó. Els Portadors del Sant Crist són gent experta, que s'intercanvien el Pes de la Creu vàries vegades durant tot el recorregut de la Processó per tal de poder suportar així aquesta dura i feixuga tasca.

Les tres Maries

Al Calvari, al peu de la creu, s'estaven dretes la Mare de Déu, la germana de la Mare de Déu, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. Les Tres Maries són representades per tres dones amb la cara tapada i amb la particularitat que són d'identitat desconeguda, i que normalment fan de Maries per prometences personals a la Mare de Déu.

Jesús i els Apòstols

Aquest Pas representa els dotze Apòstols i Jesús de Natzaret. Els Apòstols van vestits amb túniques i guarnits amb els atributs que els representen (Sant Pere porta les claus, Sant Jaume les carbasses, Sant Joan la palma, Judes la bossa de monedes de plata, etc.). Ja a les darreries del segle XX, s'han afegit a aquest Pas un grup de veus que, juntament amb Jesús i els Apòstols, formen el Cor d'Apòstols i que són els grans protagonistes de la Processó, a la Plaça de Besalú, quan comencen a sonar les primeres notes de la Salve.

El/La Prior i els Comissaris

El Prior porta el Penó i representa la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú. Els Comissaris acompanyen el Prior i són set, en honor als set Sants Fundadors de la Comunitat Servita, origen de la Congregació.

L'Orquestra

Banda de músics professionals que interpreta melodies de caire religiós durant el recorregut de la Processó, donant-li un aire místic i barroc, alhora que acompanya el Cor d'Apòstols en el cant de la Salve.

La Mare de Déu dels Dolors

Constitueix el Pas central i culminant de la Processó. És la imatge de La Pietat, Jesús, davallat de la creu als braços de la seva Mare. Aquest Pas és conduït per vestes amb caputxa, que solen ésser normalment els veïns de barri del Prior.

La Junta de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors i les Autoritats

La Junta de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú es col·loca, amb actitud fervorosa i d'oració, just després del pas de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, precedint les Autoritats parroquials, municipals, altres autoritats convidades i els responsables de totes les entitats besaluenques.

El Pas de la Veracreu

A partir de l'any 2017 (cel.lebració del mil.lenari de la Veracreu de Besalú 1017-2017) es va introduïr en la Processó dels Dolors el Pas de la Veracreu. Aquest està format per quatre portadors, els quals, acompanyen i desplacen la Veracreu durant tota la processó. També tot davant i obrint pas, hi ha un altra membre amb un penó petit. Tots cinc membres formen el Pas. Aquest Pas de la Veracreu de Besalú (Lignum Crucis - Bisulduno - MXVII) vol ser continuador de l'antiga Confraria de la Veracreu, la qual, existí durant molts segles a la Vila. Amb el temps ha esdevingut el gran símbol heràldic i religiós de la Vila Comtal de Besalú. Aquesta relíquia fou portada a la Vila Comtal l'any 1017, pel Comte Tallaferro i el seu fill Guifré, que aquest fou el primer Bisbe, del nou Bisbat de Besalú, dins del Comtat de Besalú.

Els Estaferms

Els Estaferms constitueixen un pas carismàtic i vertader element diferenciador de la Processó de Besalú. Els Estaferms acompanyen la Mare de Déu dels Dolors, constituint la seva guàrdia personal.

El grup d'Estaferms de Besalú està format per 36 persones amb la següent disposició:
1 Estendard davant la formació
1 Banda formada per 6 Tambors, 3 Bombos i 9 Flautes
1 Capità
16 Estaferms

Breu apunt històric: L'Antiga Processó del Dijous Sant.

Amb tota seguretat, la desapareguda Processó del Dijous Sant existia des de 1717 a Besalú. Aquesta Processó va deixar de fer-se amb la Guerra Civil, donada la inutilització de l'església de Sant Vicenç, encara que sembla que ja abans havia experimentat una certa pèrdua de vitalitat. En aquesta Processó, només hi assistien homes amb atxes, a diferència de la dels Dolors, on hi assistien dones. Aquest fet ens fa pensar que en els seus inicis, la Processó del Dijous Sant havia estat organitzada per alguna Confraria d'admissió estrictament masculina, segurament la de la Santíssima Sang que té radicada la seva seu a l'altar de Sant Rafel a la parròquia de Sant Vicenç.

La Processó sortia de Sant Vicenç passava pel carrer Vilarrobau, pujava per la devesa i baixava pel Tallaferro fins a la Plaça, on la comitiva es disgregava. Hi participaven activament els Manaies, el Cant de la Passió i Corneta, els Jueus, Jesús amb la creu, els Apòstols, el Crucifix Gros, les Tres Maries, un Sant Sepulcre i les autoritats. Era una processó on s'escenificaven les tres caigudes de Jesucrist en la seva pujada al Calvari, i on, arribats a la Plaça, els Manaies feien un acatament al Sant Sepulcre, similar al que avui fan els Estaferms i els Manaies a la Mare de Déu.

Amb la desaparició de la Processó del Dijous Sant, els elements comuns que hi havia amb la Processó dels Dolors varen mantenir-se en aquesta última, quedant configurada com la coneixem.

 • Manaies
 • Escolans
 • Els Improperis
 • Els Improperis
 • Els Misteris
 • El Cant de Passió
 • Jesús i els jueus
 • La Verònica
 • El Sant Crist
 • Les tres Maries
 • Jesús i els apòstols
 • El Prior i els Comissaris
 • L'orquestra de la Festivitat
 • La Mare de Déu dels Dolors
 • Els Estaferms
 • La Processó dels Dolors de Besalú als ulls de la Pilarín Bayés